دکتر دکتر سعید جهانشاهلو فوق تخصص آسم و آلرژی 

تبریز-آذربایجان شرقی

آدرسچهارراه باغ شمال ـ اول 17 شهریورجدید ـ ساختمان آپادانا ـ طبقه 4

نظرات کاربران نظرات شما کاربران محترم باعث رشد و خدمت دهی مناسب پزشک مدنظرتان خواهد شد

userIsNotLogin