دکتر بختیار آذری دکترای حرفه‌ای پزشکی بیماری‌های کودکان 

بناب-آذربایجان شرقی

آدرسبناب، خیابان پزشکان، ساختمان خیر الهی، طبقه دوم

نظرات کاربران نظرات شما کاربران محترم باعث رشد و خدمت دهی مناسب پزشک مدنظرتان خواهد شد

userIsNotLogin