دکتر آیدا خلیل فام کارشناسی شنوایی سنجی و سمعک (ادیولوژیست) 

بناب-آذربایجان شرقی

آدرسبناب، خیابان دانشجو، ساختمان اسعدی، طبقه 5، واحد3

نظرات کاربران نظرات شما کاربران محترم باعث رشد و خدمت دهی مناسب پزشک مدنظرتان خواهد شد

userIsNotLogin